Kreativ familjevård

Swenska Rewansch är en familjevårdsenhet med huvudsäte/kontor i Jönköping
samt filialer i Borås och Norrköping. Vi är inriktade på behanding av kriminella,
missbrukare, eller ungdomar som är på väg att hamna i någon av dessa kategorier.
Våra familjer har en geografisk spridning från Dalarna till Skåne.

Vi har ramavtal med ca 120 kommuner, bland annat Borås och Göteborg inkl. kranskommunerna. Dessutom Skåne, Kronobergs och Hallands län.
Nya upphandlingar görs kontinuerligt.

Vi använder ISOX 2000 för journalföring och kvalitétssäkring.

En clown för mig är något av det finaste jag vet!
Den speglar vår mänskliga vardag, med alla dess olika uttryck.
Både utom och inom oss.
Vi behöver alla lära oss förstå vår egen clown.

Det är en del i vår behandlingsfilosofi.
Välkommen!

Stefan Wahnland
verksamhetsansvarigCallemicke