Hem
 

Beskrivning

Swenska Rewansch har kraftigt förstärkta familjehem med en psykoterapeut knuten till varje hem.
Det är inte enbart kognitiva terapeuter – de individuella behoven styr valet av terapeut.

Basen i behandlingen utgörs av tryggheten i ett familjehem. Med den utgångspunkten vill vi komma
så långt bort som möjligt från den institutionsvård som de flesta av våra gäster har misslyckats i och
kommer ifrån. Samtidigt vill vi behålla och ytterligare höja ribban för att bibehålla den höga kvalitets-
vård som ett traditionellt behandlingshem kan erbjuda. Vi ser oss själva som ett behandlingshem,
snarare än som ett traditionellt familjehem.

Fritidsvistelser har vi i grupp, 2 st varje år. En vinter/fjällvistelse och en sommar/vildmarksvistelse för
att på så vis orka med, skapa motivation, empati och utveckla en grupptillhörighet. Här får gästen möjlig-
het till identifikation och kan bolla sina tankar med likvärdiga på ett avslappnat och naturligt sätt.

Ett team som enbart arbetar med frågor kring ADHD och neuropsykiatriska frågeställningar är knutet till
företaget och arbetsterapeuter finns också att tillgå. Vid sidan av detta utför vi också sociala utredningar.
Dessa tjänster ingår inte i grundkostnaden utan är resurser vi utnyttjar efter individuella behov.

En psykiatriker är naturligtvis också knuten till företaget, i första hand för att göra psykiatriska bedöm-
ningar och utredningar. Däremot är det mindre vanligt att han skriver ut mediciner då detta inte är något alternativ som vi tror på. Beskrivning utredningsverksamhet

Vi är utbildade enligt ASI-modellen för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Vi individualanpassar alla våra behandlingar – prospektet är ju vår drömbild!

Swenska Rewansch arbetar småskaligt, trots att vi har ca 30 platser på 4 konsulenter. Vi har mycket tid
till att handleda familjerna och följa upp våra ärenden. Dessutom får vi, genom fritidsvistelserna, en natur-
lig närhet och en mycket god insyn i problematiken som vi har att arbeta med. Detta gör att vi alltid, med personlig kännedom, kan vara tillgängliga på telefonerna, dygnet runt. Konsulenterna kan, genom att vi
har en duktig kontorist och administrativ kraft vid sidan av vår föreståndare, uteslutande ägna sig åt våra
gäster.

Swenska Rewansch ordnar lägenheter som gästen efter en viss tid får överta kontraktet för. På så vis
kan gästen behålla den sociala umgängeskrets, trygghet och närhet till familjen, som man byggt upp
under vistelsen i familjehemmet. Utsluss till hemorten tror vi inte på och vi hjälper inte till att bygga ut-
slussen åt det hållet, annat än då synnerliga skäl föreligger.

Huvudmålet är inte att göra våra gäster drogfria i första hand. Vårt mål är att hjälpa våra gäster att bli
hela i själen, att få räta ut sina frågetecken och få lägga saker och ting på plats. På det sättet ska de inte
behöva självmedicinera sig om något går på tok i framtiden. SR vill hjälpa våra gäster att bli starka individer
som klarar av att se objektivt, nyktert och kreativt på en motgång och ta sig an den, i stället för att gömma
sig för den. Att våga möta den, sig själv!

Vi är oberoende såväl politiskt som religiöst, men har en stark tro på mänskligheten och på det positiva
kraftfält som vi lever och verkar i.

Vi kommer gärna till er för att hålla ett allmänt infomöte och för att ni skall få möta oss som personer.

Ring och boka: 036 - 300 715!